Kiepflower - heden en toekomst

Visie
Kiepflower is een vooruitstrevend bedrijf waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen  en klantwens hoog in het vaandel staan. Daarnaast zijn wederzijds vertrouwen, respect en persoonlijke ontwikkeling zaken waar Kiepflower bij zijn klanten en medewerkers bekend om staat. Het teeltproces wordt zodanig uitgevoerd dat de leefomgeving er nu en in de toekomst geen hinder van ondervindt. Voor Kiepflower is het cruciaal dat de belangen van People, Planet en Profit geborgd zijn binnen de bedrijfsvoering.

Door middel van een breed en trendy assortiment (tros-)chrysanten richt Kiepflower zich nadrukkelijk op de uiteindelijke "beleving" bij de consument. Onze klanten (o.a. supermarktketens) willen wij als het ware "ontzorgen" door een schapklaar product aan te bieden in een seizoensgebonden trendy kleurenmix (zie afbeelding). 

Winkelketens kunnen rechtstreeks beleverd worden of via providers. Daarnaast wordt een deel van de productie aangeboden aan de export en de vakhandel, eventueel via de veilingklok. Onze standaard is om de chrysanten kwalitatief zeer goed en (indien van toepassing) op speciale klantwens aan te leveren. Het streven is er zoveel mogelijk op gericht het teeltproces zodanig uit te voeren dat de leefomgeving er nu en in de toekomst geen hinder van ondervindt.

Bij Kiepflower wordt de kwaliteit voortdurend bewaakt door een aantal speciaal opgeleide en zeer ambachtelijke vakspecialisten. Vanaf het moment van grondbewerking tot het moment dat de snijbloemen afgeleverd worden. Het motto van Kiepflower is niet voor niets “Kwaliteit komt voor kwantiteit”.

 

De volgende deelprocessen worden gemanaged door vakspecialisten:
Teeltplanning & -techniek: Deze vakspecialist richt zich met name op het klimaat. Zo beheert hij via de computer o.a. de watergifte en de bemesting. Hij werkt daarbij zeer nauw samen met de vakspecialisten voor grondbewerking en planten.
Grondbewerking: Deze vakspecialist is verantwoordelijk voor het voorbewerken van de ondergrond, zodat het de juiste fijnheid en bemesting heeft voordat de stekken geplant gaan worden. Ook houdt hij zich bezig met eventuele ziektekiem bestrijding in de grond.
Planten: Door een ervaren vakspecialist de volautomatische plantrobot te laten bedienen wordt bewerkstelligd dat de stekken met de minste beschadigingen en op de juiste manier geplant worden.
Gewasbescherming: Deze vakspecialist heeft een zeer verantwoordelijke taak binnen het bedrijf. Hij verzorgt de juiste belichting en de toediening van de juiste voedingsstoffen. Hij verliest daarbij het milieu en de leefomgeving niet uit het oog door o.a. gebruik te maken van 90% natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen.
Order- en veilingklaar maken: Deze vakspecialist zorgt ervoor dat de orders op tijd klaar staan voor transport. Deze “spin in het web” is een belangrijke schakel tussen het productieteam en de afdeling verkoop.

Kiepflower heeft in 2009 samen met een tiental andere chrysantenkwekerijen een samenwerkingsverband opgericht. Deze groep met de naam “Quality Flower Group” streeft naar een betere (internationale) naamsbekendheid door o.a. ideeën uit te wisselen over kwaliteitswaarborging en -verbetering. Daarnaast zorgt deze bundeling van krachten voor een sterkere marketing- en verkooppositie.

Kiepflower stelt cursussen beschikbaar voor de werknemers binnen het bedrijf. Door deze bijscholing of extra cursussen wordt de kennis van de werknemer vergroot. Op deze manier kan een individu doorgroeien naar bijvoorbeeld een leidinggevende functie of de functie van een vakspecialist. Daarnaast zijn wederzijds vertrouwen, respect en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers kernwaarden binnen het bedrijf.

Afdrukken